Tietohallinon johtamisen ja IT-governance alueen koulutus ja konsultointi

Tietohallinnon johtaminen on vaativa tehtävä. Siinä ovat hyvänä apuna standardit ja hyvät käytännöt. Näiden käyttöönottoa voimme avustaa ja kouluttaa henkilöstöä hyviin hallintokäytäntöihin.

Laatu ja Auditoinnit

Laatu ja Auditoinnit

Toimimme läheisessä yhteistyössä Fisma Ry:n ja Spinet Oyn kanssa IT-palvelutuotannon laatuun sekä ohjelmistotuotannon laatuun liittyvissä kysymyksissä. Teemme prosessien laadun arviointia lähinnä ohjelmisto- ja ICT -palveluyrityksissä. Tunnemme hyvin ITIL, ISO 20000 ja CobIT ja ISO 27000 standardeja..
Koulutus

Koulutus

Koulutamme asiakaitamme johtamaan innovaatioprosesseja ja tietohallintoa. ICT alan toiminnan laatu on keskeinen kehittämisalue