Yritys ja media -lehdistöviestinnän palveluita ja suunnittelua

Viestintätoimisto ECB kehittää yhteistyössä Falcon Leader Oy:n kanssa HighTech- ja Startup yritysten lehdistöviestintää ja markkinointia. Avainkysymykset ovat:

*Kuinka yritys kehittää ja ylläpitää mediayhteyksiä?
*Kokemukset ja tulokset ratkaisevat

Tuotteita yhteensä 3 kpl
dvp0499014.jpg&width=140&height=250

Lehdistöviestinnän suunnittelu ja toteuttaminen

Voimme suunnitella yrityksesi lehdistöviestintää ja toteuttaa käytännössä viestinnän edellyttämät toimenpiteet. 
Referenssejä viestintäratkaisuista ovat mm.

Aalto PRO
Viapipe Oy
HDI Nordic Oy
Fisma ry
Otaniemi Marketing Oy
Spinverse Oy
Ahlsell Oy
Somic Oy
KAUTE-säätiö
Cursor Oy..
dvp0499007.jpg&width=140&height=250

Artikkelituotanto

Voimme lisäksi luoda artikkeleita julkaistavaksi eri medioissa: printti, web, blogit, facebook, linkedIn, twitter jne.

Referenssiasiakkaita ovat mm.
Rakennustaito-lehti
Blue Wings-lehti
Kuljetusyrittäjä-lehti
Logistiikka-lehti
Sähkö&Tele -lehti
Kemia-lehti
Aalto ylipiston verkkosivut ja julkaisut..
dvp499061a.jpg&width=140&height=250

EBC Press Konference- tapahtumasarja

Pressiseminaarit 
Pressiseminaarit 2013 on tarkoitettu yrityksen ylimmälle johdolle, markkinointi- ja viestintäjohtajille sekä yritystiedottajille. Tavoitteena on löytää uusia tapoja kehittää yrityksen lehdistöverkostoa; ei  yksin – vaan yhdessä..
Sosiaalisen median rinnalla tarvitaan aiempaan..