Insinöörien innovaatiot parantavat kilpailukykyä

Perjantai 8.4.2011 - Tkl Jarmo Hallikas


Miten insinöörien kilpailukyky ja elintaso säilytetään globalisoituvassa maailmassa? Miten nopeasti muuttuviin kilpailuolosuhteiden muutoksiin olisi reagoitava?

Konsultointi ja tuotekehitys ovat muuttuneet kansainvälisiksi. Näillä insinöörityön tyypillisimmillä alueilla tietämyksen kumuloiminen ja kilpailukyky ovat ratkaisevassa asemassa. Oma osaaminen on varmistettava koulutuksen ja kehittävien projektien avulla.

Innovaatiotoimintaan panostettava.

Yrityksiä onkin kannustettava innovoimaan; myös riskirahoituksen ja verotuksen avulla. Sijoituksia suunnattaessa on otettava huomioon kansainvälistyminen ja osaamisen kasvattaminen. Sijoittajan on kyettävä tuomaan yritykseen joko liiketoiminta- tai toimialaosaamista.

Pienten yritysten toimintamahdollisuudet tulee turvata ja mahdollistaa henkilöiden joustava siirtyminen yrittäjyyden ja palkkatyön välillä. T&K-toiminnan verokannusteita pitää lisätä ilman huomattavaa hallinnollista taakkaa.

Julkiset panostukset on suunnattava oikein.

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) innovaatioyksikkö koordinoi laajaa joukkoa teknologiatoimijoita. Myös opetusministeriö on korkeakoulujen ja Suomen Akatemian kautta merkittävä innovaatioalan toimija.

Tekesin ja Akatemian yhteistyö hankkeiden rahoituksessa toimii hyvin. Akatemian rahoituksesta valitettavan pieni osa suuntautuu teknologian perustutkimuksen kehittämiseen. Rahoituksen pirstominen aluepoliittisin perustein jarruttaa osaamisen kehittymistä.

Julkishallinnon yritystoimintaa tukevan henkilön pitäisi tehdä vuosittain työtä yhdelle yritykselle kahden kuukauden ajan yrityksen ylimääräisenä kehittämisresurssina.

Suomen on rahoitettava suurempia ja enemmän riskiä sisältäviä innovaatio- ja kehittämishankkeita. Suoraa elinkeinotukea ei saa naamioida innovaatiohankkeiksi. Uuteen hallitusohjelmaan tarvitaan väljyyttä tärkeiden valtakunnallisten hankkeiden toteuttamiseksi.

Hyvä koulutus on kilpailukyvyn avaintekijä.

Teknillisten yliopistojen resursseja on lisättävä nykyisestään huomattavasti. Henkilöstön osaamisesta ja hyvinvoinnista on pidettävä huolta myös yrityksissä.  Osaamista voidaan kehittää yksilöä motivoivalla ja yhteiskuntaa hyödyntävällä tavalla.

Meneillään olevia Protomo- ja Muutosagentti- hankkeita ja niiden tarjoamia yhteistyöverkostoja laajennettava.

 

Tkl Jarmo Hallikas

Kirjoittaja on TEKin teknologiavaliokunnan puheenjohtaja

Avainsanat: globalisaatio innovaatiot kilpailukyky rahoitus ammattitaito kaoulutrus