Projektisalkun hallinta ja Innovaatiot

Maanantai 24.1.2011 - Jarmo Hallikas


Projektisalkun hallinta on keskeisen tärkeää, kun haetaan tehokkuutta innovaatio- ja tuotekehitystoimintaan. Innovaatiot ovat keskeisessä roolissa nostettaessa Suomea taantuman kurimuksesta. Innovaatioilla on lisäksi keskeinen vaikutus yrityksen tai organisaation kannattavuuteen ja yrityksen mahdollisuuksiin selviytyä pidemmällä aikajänteellä.

Innovaatioiden synnylle on keskeistä avoimuus ja kyky toimia rakentavasti ristiriitaisissakin olosuhteissa. Uudet vuorovaikutusmahdollisuudet ja sosiaalisen median välineet mahdollistavat aivan uudenlaisia vuorovaikutussuhteita ja niiden myötä syntyviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Innovaatioiden synnyn tukemisessa on tärkeää kyetä priorisoimaan hankkeita. Priorisoinnissa voidaan käyttää sekä hyviä työkaluja että koeteltuja menetelmiä. Hyvät salkunhallinnan työkalut auttavat päätöksentekijöitä hahmottamaan tilannetta oikein.
Innovaatioiden vaatimien kehitysprojektien vaiheittainen päätöksenteko mahdollistaa tarkastuspisteissä tapahtuvan hankkeiden arvioinnin ja jatkopäätöksen teon. Tällä tavoin saadaan umpikujaan ajautumassa olevat innovaatioideat pysäytettyä ajoissa ja voidaan ohjata näin säästyvät resurssit kannattavampiin uusiin hankkeisiin. Mm. Satge gate mallilla voidaan tätä ongelmakenttää taklata.

Jarmo Hallikas

Avainsanat: Project Portfolio Management Innovation management